Vad är konst och vad är konsthantverk?

Det är inte lätt att dra någon tydligt definierad gräns mellan konst, konsthantverk och hantverk. Många bruksföremål, som är tänkta att endast vara praktiska, har ofta stora estetiska kvaliteter. Det främsta exemplet på detta är den ursprungligen brittiska rörelsen shakers, som framför allt förknippas med USA eftersom de utvandrade dit för att slippa förföljelser. Shakers konstruerade möbler som utmärks av att de var extremt avskalade, och de förebådade därför funktionalismen med ungefär ett sekel. Möbler i shakerstil nytillverkas fortfarande, det ges ut coffeetable-böcker om stilen och ursprungliga, genuina shakermöbler är eftertraktade samlarobjekt.

Industridesign


Konsthantverk är även tätt förbundet med industridesign. I Sverige har detta varit fallet ända sedan 1910, då Svenska Slöjdföreningen lanserade parollen ”konstnärerna till industrin”. Mer eller mindre nogräknade fabriksägare har även låtit sig inspireras av traditionellt hantverk och konsthantverk för att sälja mer av sina produkter. Ibland har det varit tydligt att produkterna endast inspirerats av konsthantverk, som när IKEA lanserar nya varianter av dalahästen, och ibland har det rört sig om vilseledande falsarier.

 

 

Röhsska muséet


Intresset för konsthantverk hade i Sverige sin kulmen under 1900-talets två första decennier. 1916 invigdes den första utställningen på Röhsska konstslöjdsmuséet i Göteborg. Detta är än idag det enda museum i Sverige som bara visar konsthantverk och design. Inspirationen kom från museer som Victoria and Albert Museum i London, och man vände sig mot den massproduktion som kännetecknade industrialismen. Industrialiseringen inleddes i Storbritannien och kom sent till Sverige, och det är därför inte konstigt att muséet i London öppnade långt före det i Göteborg.

 


Begreppet slöjd leder lätt tankarna specifikt till svensk hemslöjd, men på Röhsska finns hantverksföremål från hela världen. Europa, Egypten, Kina och Japan är representerade, och det finns en samling av böcker från medeltiden fram till 1900-talet. Sedan 1994 delas Torsten och Wanja Söderbergs Nordiska pris ut på muséet varje år. Detta är ett av de mest prestigefyllda prisen inom konsthantverk och design i världen.