Om galleriet

Människor har i alla tider slöjdat. Från början var det för att ha de föremål som man behövde använda sig av i vardagen. Med tiden blev en del individer mer specialiserade, och började arbeta som exempelvis smeder. När industrialismen kom började en stor mängd bruksföremål massproduceras, vilket ledde till att hantverket kom i skymundan, även om det inte försvann helt.